MORALITETEN OM ENVAR
Moraliteten om Envar är ett gammalt kyrkospel i modern tappning. Anders spelade tre roller. Tre roller han hade lätt att identifiera sig med, nämligen: Kunskap, Skönhet och Gud !