I över tre år (det sista åren tillsammans med Sara Bexell) ledde Anders Celin en teatergrupp för rörelsehindrade och funktionshandikappade. ABF stod för lokaler och administration.
TEATERGRUPPEN SPOTLIGHTS
Thorbjörn & Mikael Fikar efter ett hårt pass...