LILLBABS VÄNNER

Den ursprungliga gruppen "Lill-Babs Vänner" bestod av Anders Celin, Tobias Persson, Thomas Karlsson, Sara Bondesson, Sara Bexell, Malin Norling och som pianist Dennis Blomdahl.

Gruppen bildades för sommarimprovisationerna på Rotundacaféet i Norrekatts Park i Halmstad. Succén var ett faktum och snart fick de erbjudande om jobb på annat håll...