I den multimediala föreställningen Fistelfesten på Mosebackes anrika scen, gjorde Anders Celin & Petra Mede en odyssé genom mediavärlden från kupletternas tid till framtidens internet och tillbaka. www.fistelfesten.shows.it

Ladda hem och titta på några av klippen här:
Fistelfesten Inledningsfilmen 6mb
Stäng Inte Av Kameran - Vinjett 1mb
Henrik Elmér - Vinjett 2mb
Olas Observationer - Vinjett 2mb