I denna lilla osmakliga filmen Förströelse försökte Anders testa gränserna hur långt man, i äckelhet på dramaturgisk vis, kan gå. Filmens namn bygger på hur man inte kan tolerera djur som plågas medan man kan förströ sig själv genom att gräva upp en mask ifrån jorden, trä den på en krok, kasta den i vattnet, låta fiskar nafsa små bitar av den och ha mage att luta sig tillbaka och njuta av stunden. Denna filmen försökte också testa gränsen när våld slutar bli underhållning och bara osmakligt.

Anders regisserar maskarna
Åter igen tog han hjälp av Eddie Kanani som ljussatte och filmade det hela på 16mm efter Anders Manus och Regi.

Vid visningen tyckte de flesta att det var bra under-hållning och endast ett par ogillade det hela varav en blev väldigt upprörd..

rekvisita
Anders Celin's omtalade film med maskar