Samarbete med Celeni Riefenstahl
Celin Olympics 1936
gjordes inför "Best of Stockholm Live 2007"s Sverigeturné.
Denna kortfilm på 1 minut är tänkt att utökas med fler sportgrenar under olika årstider och vara färdigställd i sin helhet sommaren 2008.